Tervezés

Új épület tervezésekor az első lépés az építési telek és környezetének megtekintése. Ez nagyban befolyásolja a tervezhető épület alap paramétereit.
Következő lépésként a telek beépítési előírásairól kell információkat szerezni a területileg illetékes Építésügyi Hatóságtól.
Előzőek ismeretében – az építtetői igényekkel egyeztetve – sor kerül az első vázlattervek elkészítésére.
 A tervezés menete során számos megbeszélés eredményeként több vázlatterv is készül, mire az Ön igényeit teljes mértékben kielégítő, végleges terv születik.

Külső látvány terv

Számítógépes (CAD) program segítségével rajzoljuk meg az épületeket. Külső és belső látványterveket is készítünk, hogy  már az épület elkészülte előtt láthassa az épületet a lehető legrészletesebben.
A végleges építészeti engedélyezési tervdokumentációt közműkezelőkkel, szakhatóságokkal egyeztetni kell, valamint tulajdoni lapot és térképmásolatot kell kikérni az illetékes földhivataltól, amit a tervezési ár is magában foglal.

Ezt követően a dokumentációt kell benyújtani a helyi építési hatósághoz, aki kiadja az építési engedélyt, amely 15 nap elteltével emelkedik jogerőre. Ezután kezdődhet  meg a kivitelezés folyamata.

Meglévő épület átalakítása, bővítése esetén első lépésként a meglévő állapot felmérésére kerül sor. Ez meghatározza a lehetséges változtatásokat.
A továbbiakban minden az új épület tervezésénél leírtakkal megegyezően történik.

Ha az építkezés nem a tervek szerint történt, a hivatal fennmaradási és továbbépítési engedély benyújtását rendeli el. Ezen dokumentáció összeállításához szintén fel kell mérni az épületet, meg kell vizsgálni, hogy melyek azok a paraméterek, amelyek esetlegesen a jogszabályi előírásoknak nem tesznek eleget, majd ezek megváltoztatása, átdolgozása után készül el a benyújtandó dokumentáció.

Koncepció tervEgy épületet több okból kifolyólag is bontásra kerülhet. Az egyik leggyakoribb eset, hogy vásároltunk egy telket építkezés céljából, de a romos ház az újonnan tervezett családi ház helyén áll. Ilyen esetben bontási engedélyt kell kérni rá. Építész irodánk ezen dokumentációk összeállításában is segítséget nyújt Önnek.

Kiviteli terv bizonyos esetekben nem szükséges, illetve helyettesítheti azt az építési engedélyezési tervdokumentáció. Azonban érdemes kiviteli tervet készíttetni, mivel ez a plusz költség a kivitelezés során többszörösen megtérül. A kiviteli tervek abban különböznek az engedélyezési tervektől, hogy sokkal részletesebbek, pontosabbak, ezáltal kevesebb tévesztési lehetőség áll fenn a kivitelezési munkák során.

A 176/2008. Kormányrendelet alapján új épületek használatbavételekor, illetve meglévő épületek eladásakor energetikai tanúsítvány készítése kötelező. Vállalkozásunk ebben is áll a megrendelők rendelkezésére.

A tervezői műszaki vezetés során az építkezés egyes fázisaiban a helyszínen az építész szemrevételezi az épületet, ellenőrzi, hogy minden a terveknek megfelelően készült-e el, valamint a kivitelezés során felmerült kérdések megválaszolásával segíti az építési vállalkozó munkáját, esetleg további részletrajzokat készít az építőket segítve.

Irányadó tervezési díjainkat megtalálja az árak menüpont alatt.

Tovább az árkalkulációhoz »